23° / 12° Poc tapat

Ordenança Fiscal nº9 - Reguladora del Preu Públic per Regulació del Trànsit de Bestiar