REGLAMENT DE REGULACIÓ DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE