APROVACIÓ REGLAMENT REGULACIÓ ABASTAMENT AIGUA POTABLE