35° / 19° Clar

Ordenança Fiscal nº8 BIS - Reglament de Regulació del Servei Públic Local d’Abastament d’Aigua Potable