33° / 17° Clar

Ordenança Fiscal nº7 - Reguladora de la Taxa de Recollida d'Escombraries