33° / 17° Clar

ICIO TIPUS DE GRAVAMEN DE L'IMPOST - 2%