23° / 12° Poc tapat

Ordenança Fiscal nº21 - Reguladora de la Producció i Gestió dels Residus Procedents de la Construcció i Demolició (Àrids)