33° / 17° Clar

Ordenança Fiscal nº14 - Reguladora de la Taxa per Parades, Barraques...