31° / 14° Poc tapat

Ordenança Fiscal nº13 - Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques