23° / 12° Poc tapat

Òrgans de govern

Jordi Gaya Masana - Acalde. Responsable de noves tecnologies.

Jaume Salla Cabau - 1er tinent d'acalde. Responsable d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Salut Pública.

Ramon Aixalà Solé -  2on. tinent d'alcalde. Regidor. Responsable de Agricultura, Sanitat, benestar i família.

Marta Miró Freixes - Regidora. Responsable de Joventut, esportsi festes, Pressupost, Hisenda, Cultura

Ramon Mª Balcells Sesplugues - Regidor