31° / 14° Poc tapat

SUBVENCIO DIPUTACIO DE LLEIDA

La junta de govern de la Diputació de Lleida, en la sessió celebrada el dia 1 de juny de 2020, va aprovar la declaració d’interès social i humanitari de les despeses derivades del temporal del passat 22 i 23 d’octubre de 2019 que es pretenen subvencionar i l’establiment de criteris de repartiment de les subvencions a atorgar a l'ajuntament dels Omellons 34.728,27 €

DIJOUS 06 MAIG 2021