23° / 12° Poc tapat

SUBVENCIO AJUTS PER IGUALTAT

En acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 38 de 14 de novembre de 2022, s'acordà aprovar la concessió d'una subvenció de 1.306,80 euros , a l'ajuntament dels Omellons, en concepte de Ajuts per igualtat, perspectiva gènere, no discriminació LGTI per les despeses de Elaboració del pla intern d'igualtat de gènere.

DIMECRES 29 MARÇ 2023