31° / 14° Poc tapat

PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS I LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DEL TERRITORI DE LLEIDA 2020-2021

La Diputació de Lleida mitjançant acord de la Junta de Govern número 32/2021 de 04 d’ octubre de 2021,ha subvencionat a l’ Ajuntament dels Omellons l’ actuació titulada “Millora de coberta i acabats interiors en els vestidors esportius dels Omellons” amb cost d’ execució de 29.122,66 € atorgant un ajut de 29.122,66 €, mitjançant el pla de cooperació municipal per al finançament d’ inversions anualitat 2021.

DIMECRES 13 SETEMBRE 2023